czech brass academy

Mistrovské kurzy v srdci Evropy Vás zvou ke zdokonalení Vaší hry a navázání přátelství s kolegy a hudebníky ze zahraničí. Vyučovat Vás budou výjimečné kapacity ve svých oborech. Garantem vysoké kvality a zároveň zakladatelem kurzů Czech Brass Academy je přední český trumpetista Marek Zvolánek. Komorní atmosféra krásného prostředí zámečku Základní umělecké školy Popelka vám dá klid jak na Vaše cvičení, tak na plnohodnotné hudební lekce. Kurzy Vám pomohou zlepšit technické, interpretační a výrazové prvky hry. K Vaší úplné spokojenosti bude zajištěn polední catering a stálé drobné občerstvení přímo v budově.

V uplynulých ročnících jsme mohli přivítat lektory světových kapacit jako byli trumpetisté Thomas Gansch, Reinhold Friedrich, Andrea Giufredi, trombonisté Leonhard Paul a Lukáš Moťka a tubisté Albert Wieder a Karel Malimánek .

Každý den budete mít možnost využít výuky komorní hudby. Společně budete pracovat na velkém závěrečném koncertě. Těší se na Vás tým Czech Brass Academy. Přijeďte, budete spokojeni.

přihláška na kurz

lektoři